Ethiek in de zorg

ImageProxy-17.mvcBij ethiek gaat het erom de verschillende waarden die mensen hebben helder te krijgen. Bij ethiek in de zorg moeten we nadenken over drie vragen: wat is goede zorg, wat zijn goede werkers en wat zijn goede keuzes in de zorg?

Ik ken de zorg vanuit twee perspectieven: als verzorgende in de gehandicaptenzorg en als patiënt. Ik heb alle belang bij goede zorg en wil graag vanuit mijn eigen ervaring een bijdrage leveren aan de vorming van zorgverleners.

Waarden en dilemma’s

In workshops en lessen komen waarden en normen aan de orde, maar ook dagelijkse dilemma’s op het werk. Welke lastige situaties kom je tegen in de zorg? Hoe ga je daarmee om? Wat kun je leren van en met elkaar? Welke ervaringen hebben jou (door schade en schande) wijzer gemaakt? Wat is kwaliteit van leven, een menswaardig bestaan?

Ik werk graag met films als Intouchables (2011). De film gaat over de relatie tussen de zwaar gehandicapte Philippe en zijn verzorger Driss. Zou jij Driss als verzorgende willen?

Ik laat je twijfelen, je oordeel uitstellen, voelen waar het wringt, je inleven in de positie van de ander. Voor mij is ethiek niet een manier om volgens de regels en beroepscodes te handelen, maar om van binnenuit – als mens – te beseffen wat van waarde is en wat goede zorg is. Onze eigen levenservaringen vertellen wat belangrijk is als je kwetsbaar en afhankelijk bent.

In gastlessen en workshops werk ik met waarden en ethische dilemma’s uit de praktijk. Neem contact op voor mogelijkheden en tarieven.

Iedere koe is anders,rizoom praktijk
iedere waarheid is anders,

Loesje